DPPD

Documentele necesare trebuie să fie în format PDF și de dimensiune maximă 50Mb.

 1. avizul scris al coordonatorului științific;
 2. lucrarea metodico-științifică;
 3. declarația de autenticitate, dată de candidat, pe proprie răspundere, din care să rezulte că:
  • lucrarea a fost elaborată personal și aparține în întregime candidatului;
  • nu au fost folosite alte surse decât cele menționate în bibliografie;
  • nu au fost preluate texte, date sau elemente de grafică din alte lucrări sau din alte surse fără a fi citate și fără a fi precizată sursa preluării, inclusiv în cazul în care sursa o reprezintă alte lucrări ale candidatului;
  • lucrarea nu a mai fost folosită în alte contexte de examen sau de concurs

Candidații care provin din alte serii, care au aprobarea ISJ-urilor de schimbarea seriei și încadrarea în seria 2020-2022 (pentru finalizarea gradului didactic I), vor încărca pe platformă și aprobarea schimbării seriei.

Contact secretariat DPPD: telefon 0264/597000 ; 0264/405300, interior 5900

Completează câmpul: Nume
Completează câmpul: Inițială tată
Completează câmpul: Prenume
Selectați căsătorit
Completează câmpul: Valid Email
Completează câmpul: Telefon
Completează câmpul: Județ
Completează câmpul: Seria
Completează câmpul: Specializare
Completează câmpul: titlul lucrarii metodico-stiintifice pentru obtinerea gradului didcatic I
Încarcă fișierul
Încarcă fișierul
Încarcă fișierul
Trebuie să accepți înainte de a trimite datele