Încărcarea lucrărilor metodico-științifice în vederea acordării gradului didactic I nu a început.