Încărcarea lucrărilor metodico-științifice în vederea acordării gradului didactic I s-a terminat